Spirituelt Mentorforløb
Tina Kirstine      

Spirituelt udviklingsforløb er et specielt designet forløb, som bringer dig i kontakt med uopdaget potentiale, talenter og evner.Vi vil også sammen arbejde omkring dine ønsker og muligheder, men jeg vil også guide dig i en retning, som du måske ikke selv har "set". 
Endvidere vil vi genskabe forbindelsen til dit livsformål, så du opnår en god og sund spirituel balance i livet. 
Udviklingsforløbet henvender sig også til dig, som ønsker at arbejde spirituelt og ønsker at få endnu mere indsigt, fokus og vækst.


Sessionerne foregår med 2 timer ad gangen (hvis du ønsker kun 1 time per gang, så kan det også aftales). Selve udviklingsforløbets indhold er individuelt designet, men vil ofte indeholde nedenstående:

Hvor er jeg i mit liv og hvad er mit nye afsæt

Vi vil se på, hvor du er p.t., hvor du ønsker at være og hvad du skal fokusere på.


Centrering - balance - nyt mind-set

Du bliver bevidst om, hvem du er og hvad du vil. Du skal i balance – centrering og kende dine egne værdier/overbevisninger. 

Der vil under hele forløbet blive arbejdet med spirituel drømmetydning som tilgang til dit ubevidste jeg.


Spirituel rådgivning

Jeg vil træne dig i at udvikle dig og din energi på bedst mulige måde. Jeg vil guide dig i den rigtige retning, så du kan komme i gang med det, som du drømmer om eller leve det liv, som du ønsker. 

Der vil være hjemme-opgaver i den retning. Dette vil være ved hver session.


Meditation og spirituelle redskaber 

Du får et personligt designet meditationsforløb, som passer ind i dit liv og til din energi, samt meditative centreringsredskaber.

Groundingteknikker, forskellige former for healing samt  forskellige spirituelle redskaber afprøves (herunder finder vi dine evner og kvaliteter)  m.m. Du vil komme til at lære alle teknikker og skal afprøve dem derhjemme.


Datoer:        Datoer aftales.
Pris - klippekort:            

                      6 timer  -  3.600 kr (600 kr/time).

                     10 timer -  5.500 kr.(550 kr/time).

                     Tilkøb af ekstra timer kr. 650 kr pr. time.

Du kan betale beløbet på en gang eller i rater, som vi aftaler. Betaling af det fulde beløb eller 1. rate skal være indbetalt inden 1. session, og senest 1 uge før aftalt opstart. 


Beløb overføres til reg. 7455 kontonr. 102 38 77  -  eller MobilePay 20720519.

Kontakt mig for yderligere på mobil 20720519 eller mail: tinajensen123@hotmail.com
​S p i r i t u a l i t e t  o g  E n e r g i t e r a p i

Jeg er certificeret spirituel psyko-

terapeut, dynamisk og enerchi

terapeut.

Jeg har over 20 års erfaring med

klienter i clairvoyance, terapi og

 healing.

 

Gratis samtale nu

Har du lyst til at benytte et forløb hos mig, men gerne vil afklares i forhold til, hvordan jeg kan hjælpe dig på bedst mulige måde, så kan du bestille en gratis samtale.