​S p i r i t u a l i t e t  o g  E n e r g i t e r a p i

NYT online kursus - træn din intuitive / clairvoyante muskel. 


Tidspunkter - onsdage kl. 19 - 21:
18/10 - 25/10 - 1/11 - 8/11 - 15/11. 


Tina Kirstine      

Når vi lærer at lytte til os selv og træner vores psykiske evner, så vil vi styrke os selv – vi vil være mere centrerede, få et større overblik og have et udvidet syn på livet.
Når du bliver mere bevidst, så vil der åbne sig en helt ny verden af muligheder for dig.

Ved brug af dine psykiske evner og clairvoyancen, vil du blive meget bedre til at mærke, lytte og registrere, hvad der er det rigtige for dig at gøre

Det betyder også, at det bliver nemmere for dig at adskille dine egne og andres stemninger og følelser. Du ved mere, hvad er ”dit og mit”.

Du vil på dette online-forløb få udviklet den clairvoyante del samt få en større og dybere spirituel viden omkring psykisk bevidsthed og spiritualitet i det hele taget.

Der bliver lagt meget ud til dig. Du vil træne din psykiske muskel - vi "ser" nemlig hinanden på Zoom x 5. 

Tidspunkter - onsdage kl. 19 - 21:

18/10 - 25/10 - 1/11 - 8/11 - 15/11. 

​På disse Zoom-møder træner vi og hører hinanden, hvor vi er - vi skaber et spirituelt fællesskab. 
I vil være max. 8-10 deltagere. 

Onlineforløbet varer 5 uger og vi vil gå igennem:
- Mental intuition – klarviden / telepati / klarhørelse (Du modtager energi-information igennem dine tanker og en følelse af ”jeg ved det bare”).

- Følelsesmæssig intuition – klarfølelse / klarempati / klarsansning (du opfanger energi-information igennem dine følelser).

- Fysisk intuition – fysisk klarsansning (du opfanger andres energi i din krop, kan evt. mærke en smerte et sted i din egen krop, som ikke er din smerte, men den andens).

- Spirituel intuition – clairvoyancen / klarsyn (du ser måske lysglimt, farver, aura – fornemmer åndelige guider, afdøde).

 Vi vil arbejde med:
- Hvordan du kan skelne mellem dine intuitive tanker og sindets larm samt kigge på, om det er ”farligt” at åbne sig op?
- Det med at ”føle sig anderledes” og kigge på de afslørende tegn, der kommer, hvis vi har mistet jordforbindelsen.
- Hvordan modtager du budskaber, herunder kanaliseringsøvelser.
- Du vil lære de mange forskellige kompetencer der er indenfor clairvoyancen, herunder fjernclairvoyance, afdødekontakt, psykometri, automatskrift, guider, engle, fotoclairvoyance osv.
- Forhindringer for udviklingen af de psykiske og clairvoyante evner.
- Beskyttelse og grounding.
- Hvordan du beskytter dig mod at opfange andres energi i din krop.
- Chakra og aura. Du får en grundig viden omkring dette emne.
- Kærlighedens kraft.
- Drømme og dagdrømme.
- Hvordan læser du dig selv.
- At tæmme egoet.
Samt meget mere..

Du vil få et gennemarbejdet materiale, meditationer og øvelser, herunder
- E-bog omkring dine psykiske evner.
- E-bog omkring Chakra og aura.
- E-bog omkring kontakt til engle, guider og afdøde.
- E-bog omkring drømme.

Det hele foregår inde på den lukkede Facebook-gruppe ”spirituel online café”, hvor jeg vil lægge zoom-link ud, lægge videoer og meditationer ind, materiale, E-bøger osv.
Det er også en side, hvor vi kan hjælpe, løfte og sparre med hinanden.


Pris kr. 850,-
Betaling ved tilmelding.
Tilmeldingsfrist - Den 14. oktober 2023.
***
Kan overføres til MobilePay 2072 0519 eller bankoverførsel til kursuskonto reg.nr. 7455, kontonr. 102 38 77.
Skriv online intuition i emnefeltet. Du får tilsendt kvittering. 

Hvem er jeg:
Jeg har arbejdet som clairvoyant spirituel rådgiver og healer igennem i over 20 år. Allerede som barn kommunikerede jeg med engle og guider samt afdøde.
Jeg ser energier og tror, at jeg var ca. 27 år, før jeg fandt ud af, at folk ikke så aura, chakra, engle, guider osv.
Jeg er så ”heldig”, at jeg har lidt af det hele. Jeg både ser, hører, mærker og sanser. Jeg har viet mit liv til at hjælpe andre – især i dag, hvor så mange åbner sig op.
For mig er den spirituelle vej den naturlige vej.

Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig,

Lys og kærlighed
Tina Kirstine