​S p i r i t u e l   r å d g i v n i n g
Clairvoyance - workshops - onlinekurser

4 ugers online forløb - Ønsker du at lære din(e) naturlige psykiske evner at kende – lære at bruge og udvikle dem - bruge dem i din hverdag samt at lære, hvad din intuitionstype er - opstart mandag 23. august 2021 kl. 19.

Tina Kirstine      

Når vi lærer at lytte til os selv og træner vores psykiske evner, så vil vi styrke os selv – vi vil være mere centrerede, få et større overblik og have et udvidet syn på livet.
Når du bliver mere bevidst, så vil der åbne sig en helt ny verden af muligheder for dig.

Ved brug af dine psykiske evner og clairvoyancen, vil du blive meget bedre til at mærke, lytte og registrere, hvad der er det rigtige for dig at gøre

Det betyder også, at det bliver nemmere for dig at adskille dine egne og andres stemninger og følelser. Du ved mere, hvad er ”dit og mit”.

Du vil på dette online-forløb få udviklet den clairvoyante del samt få en større og dybere spirituel viden omkring psykisk bevidsthed og spiritualitet i det hele taget.

Der bliver lagt meget ud til dig. Du vil træne din psykiske muskel - vi "ser" nemlig hinanden på Zoom x 2 ugentligt - nogle uger er der mulighed for x 3 ugentligt. 

Tidspunkter: 
Hver søndag kl. 16 til kl. 17.30 og skiftevis mandage og torsdage kl. 19 - 21. Der vil blive rig mulighed for deltagelse. 
Hvis du ikke kan deltage på disse Zoom-aftener, så vil der blive lagt meget materiale /videoer ud til selvstudie. 


På disse Zoom-møder træner vi og hører hinanden, hvor vi er - vi skaber et spirituelt fællesskab. 
I vil være max. 8-10 deltagere. 

Onlineforløbet varer 4 uger og vi vil gå igennem:
- Mental intuition – klarviden / telepati / klarhørelse (Du modtager energi-information igennem dine tanker og en følelse af ”jeg ved det bare”).

- Følelsesmæssig intuition – klarfølelse / klarempati / klarsansning (du opfanger energi-information igennem dine følelser).

- Fysisk intuition – fysisk klarsansning (du opfanger andres energi i din krop, kan evt. mærke en smerte et sted i din egen krop, som ikke er din smerte, men den andens).

- Spirituel intuition – clairvoyancen / klarsyn (du ser måske lysglimt, farver, aura – fornemmer åndelige guider, afdøde).

 Vi vil arbejde med:
- Hvordan du kan skelne mellem dine intuitive tanker og sindets larm samt kigge på, om det er ”farligt” at åbne sig op?
- Det med at ”føle sig anderledes” og kigge på de afslørende tegn, der kommer, hvis vi har mistet jordforbindelsen.
- Hvordan modtager du budskaber, herunder kanaliseringsøvelser.
- Du vil lære de mange forskellige kompetencer der er indenfor clairvoyancen, herunder fjernclairvoyance/ healing, dyre-telepati, afdødekontakt, psykometri, automatskrift, guider, engle, fotoclairvoyance osv.
- Forhindringer for udviklingen af de psykiske og clairvoyante evner.
- Beskyttelse og grounding.
- Hvordan du beskytter dig mod at opfange andres energi i din krop.
- Tegnene i naturen – hvordan tyder du dem.
- Chakra og aura. Du får en grundig viden omkring dette emne.
- Kærlighedens kraft.
- Drømme og dagdrømme.
- Hvordan læser du dig selv.
- At tæmme egoet.
Samt meget mere..

Du vil få et gennemarbejdet materiale, meditationer og øvelser, herunder
- E-bog omkring dine psykiske evner.
- E-bog omkring Chakra og aura.
- E-bog omkring kontakt til engle, guider og afdøde.
- E-bog omkring drømme.
- E-bog omkring telepati til dyr.

Det hele foregår inde på den lukkede Facebook-gruppe ”spirituel online café”, hvor jeg vil lægge zoom-link ud, lægge videoer og meditationer ind, materiale, E-bøger osv.
Det er også en side, hvor vi kan hjælpe, løfte og sparre med hinanden.

Pris kr. 650,-
Betaling ved tilmelding. Tilmeldingsfrist - Den 20. august 2021.
Kan overføres til MobilePay 2255 2373 (Skriv online intuition) eller bankoverførsel til kursuskonto reg.nr. 7455, kontonr. 102 38 77.
OBS. - MobilePay 2255 2373 er til Lars Chr. Schmith - en fælles firmakonto. 


Du kan tilmelde dig til Tina Kirstine på mobil 20720519 eller mail energihealer@gmail.com.
Du kan også kontakte ved spørgsmål.

Hvem er jeg:
Jeg har arbejdet som clairvoyant spirituel rådgiver og healer igennem ca. 28 år. Allerede som barn kommunikerede jeg med engle og guider samt afdøde.
Jeg ser energier og tror, at jeg var ca. 27 år, før jeg fandt ud af, at folk ikke så aura, chakra, engle, guider osv.
Jeg er så ”heldig”, at jeg har lidt af det hele. Jeg både ser, hører, mærker og sanser. Jeg har viet mit liv til at hjælpe andre – især i dag, hvor så mange åbner sig op.
For mig er den spirituelle vej den naturlige vej.

Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig og jeg glæder mig til dette online-forløb (som er sin første af sin slags).

Lys og kærlighed
Tina Kirstine